Καιρός

poseidon.ncmr.gr
forecasts.gr
ntua.gr
accuweather.com


 
Προϊόντα Αναψυχής
Κονγιόπας
Τιμή 3,150.00€Αυτοαδιαζώμενη

"Ταχύπλοη" και αβύθιστη.            Σε ταξιδεύει ΠΑΝΤΟΥ !

Χαρακτηριστικά

- Κατηγορία Σχεδιασμού :C
- Ολικό Μήκος : 4,45 m
- Ολικό Πλάτος :1,75 m
- Γάστρα :GRP
- Αριθμός Αεροθαλάμων : 4
- Θάλαμος Αφρού :0
- Τύπος Μηχανής :Εξωλέμβια
- Μέγ. Ιπποδύναμη (HP) : 40
- Βάρος Μηχανών :82 kg
- Αριθμός Επιβαινόντων : 5
- Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
(επιβάτες, αποσκευές, μηχανές,
καύσιμα, εξοπλισμός) :
529
- Ωφέλιμο φορτίο (επιβάτες, αποσκευές, προμήθειες) :397


ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Δέστρα πλώρης (κοράκι), κάγκελο πλώρης αλουμινίου, τέσσερις δέστρες ανοξείδωτες, κουπιά, σκαρμούς, δεύτερο πάγκο.

Γίνονται και "πακέτα" με μηχανές και τραίηλερ.

Η τιμή αγοράς δεν ισχύει για τους νομούς που έχουμε αντιπροσώπους.
Πληρωμή και με δόσης.


μέ ατομική κονσόλα

μέ ατομική κονσόλα καί μαξιλάρια

μέ δύο καθίσματα
οι πλάτες τών καθισμάτων γυρίζουν μπρός ή πίσω. Τά καθίσματα είναι αποθηκευτικοί χώροι

created by Webers