Καιρός

poseidon.ncmr.gr
forecasts.gr
ntua.gr
accuweather.com


 
Προϊόντα Αναψυχής
4.99 Κεντρική Κονσόλα
Τιμή 6,890.00€ 

 

Οικογενειακό και για ξεκούραστο ψάρεμα

Χαρακτηριστικά

- Κατηγορία Σχεδιασμού :C
- Ολικό Μήκος : 4,99 m
- Ολικό Πλάτος :2,06 m
- Γάστρα :GRP
- Αριθμός Αεροθαλάμων : 7
- Θάλαμος Αφρού :2
- Τύπος Μηχανής :Εξωλέμβια
- Μέγ. Ιπποδύναμη (HP) : 115
- Βάρος Μηχανών :140 kg
- Αριθμός Επιβαινόντων : 6
- Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
(επιβάτες, αποσκευές, μηχανές,
καύσιμα, εξοπλισμός) :
687
- Ωφέλιμο φορτίο (επιβάτες, αποσκευές, προμήθειες) :480


ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μεγάλη κεντρική κονσόλα, τιμόνι βαρέως τύπου, φώτα πορείας και αγκυροβολίου, αντλία σεντίνας με διακόπτη και αυτόματη, καναπέ διθέσιο με μαξιλάρι, κρεβάτι τρειών ατόμων με μαξιλάρια, αυτοστραγγιζόμενο στρίτσο, δεξαμενή καυσίμων 90 λίτρων, ένειξη καυσίμων. Ανοξείδωτα : τρείς δέστρες, ράουλο άγκυρας, κάγκελο πλώρης, κάγκελο κονσόλας, τιμόνι.

Γίνονται και "πακέτα" με μηχανές και τραίηλερ.

Η τιμή αγοράς δεν ισχύει για τους νομούς που έχουμε αντιπροσώπους.
Πληρωμή και με δόσης.


  

 

created by Webers