Καιρός

poseidon.ncmr.gr
forecasts.gr
ntua.gr
accuweather.com


 
Προϊόντα Αναψυχής
Τιμή €1,500.00€

- Ολικό μήκος: 3,60m
- Αριθ. Επιβατών: 3
- Μέγ. Ιπποδύναμη(HP): 15

Τιμή €2,250.00€

- Ολικό μήκος: 4,18m- Αριθ. Επιβατών: 4- Μέγ. Ιπποδύναμη(HP): 30

Τιμή €5,350.00€

- Ολικό μήκος: 4,99m
- Αριθ. Επιβατών: 6
- Μέγ. Ιπποδύναμη(HP): 115

Τιμή €2,800.00€

- Ολικό μήκος: 4,45m- Αριθ. Επιβατών: 5- Μέγ. Ιπποδύναμη(HP): 40

Τιμή €6,150.00€

- Ολικό μήκος: 4,99m
- Αριθ. Επιβατών: 6
- Μέγ. Ιπποδύναμη(HP): 115

Τιμή €12,950.00€

- Ολικό μήκος: 6,45m
- Αριθ. Επιβατών: 6
- Μέγ. Ιπποδύναμη(HP): 225

Τιμή €22,000.00€

- Ολικό μήκος: 7,30m
- Αριθ. Επιβατών: 8
- Μέγ. Ιπποδύναμη (ΗΡ): 2 Χ 250
created by Webers