Καιρός

poseidon.ncmr.gr
forecasts.gr
ntua.gr
accuweather.com


 
Προϊόντα Φουσκωτά
AB 740 EFB con bracket
Τιμή 23,000.00€ 

 

 

Χαρακτηριστικά

 

- Γάστρα :Πολυεσταιρική
- Ολικό Μήκος : 727 cm
- Ολικό Πλάτος :285 cm
- Διάμετρος Αεροθαλάμου :60 cm
- Αριθμός Αεροθαλάμων : 6
- Εσωτερικές Διαστάσεις: 620 cm
160 cm
- Βάρος : 890 kg
- Αριθμός Επιβαινόντων : 18
- Μέγιστη Ισχύ : 224 kw (300HP)
- Κατηγορία Πιστοποίησης CE : B
- Μήκος Άξονα Μηχανής : μία : XXL
δύο : XL
created by Webers